Category: SAO 24h

Kết cục bi thảm của nhiều ngôi sao có xuất thân quá thuận lợi hơn người khác

Những ngôi sao này đều có xuất thân giàu có, danh giá, tuy nhiên cuộc đời của họ lại gắn liền với những bi kịch và mất mát. Người tự chuốc lấy kết cục thảm hại, người bị số phận đùn đẩy đến bước đường cùng. Xã hội càng phát triển dẫn tới việc phân…